• Haber

  Xinjiang'daki insan haklar? çal??malar? hakk?nda bilgi verildi

  19.09.2019

  Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan haklar? çal??malar?nda kaydedilen ba?ar?lar ile terör ve a??r?c?l?kla mücadele sonuçlar? hakk?nda dün, Cenevre'de bilgi verildi.

  Çin'in Cenevre Daimi Temsilcili?i taraf?ndan dün, BM'nin Cenevre Ofisi'nde "Xinjiang'daki ?nsan Haklar? Çal??malar?n?n Ba?ar?lar?" ba?l?kl? bir seminer düzenlendi. Seminere, yak?n tarihlerde Xinjiang'? ziyaret etmi? olan yabanc? diplomatlar ile medya mensuplar?, uzmanlar ve hükümet d??? örgütlerden temsilciler olmak üzere 100'den fazla ki?i kat?ld?.

  Çin'in Cenevre Daimi Temsilcisi Chen Xu seminerde yapt??? konu?mada, bu y?l?n Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulu?unun 70. y?ldönümü oldu?unu ve 70 sene boyunca Xinjiang'?n insan haklar? çal??malar?nda göze çarpan ba?ar?lar kaydedildi?ini an?msatt?.

  Xinjiang'da yürütülen insan haklar? çal??malar?ndaki geli?imin güvenli ve istikrarl? bir ortamdan ayr? dü?ünülemeyece?ine dikkat çeken Chen, mesleki e?itim merkezleri gibi terörle mücadeleyi ve a??r?c?l??? gidermeyi hedefleyen önlemlerle Xinjiang'da terör faaliyetlerinin etkili ?ekilde önlendi?ini söyledi.

  Chen, Xinjiang'da son üç senede hiçbir terör olay? ya?anmad???n?n ve bölgedeki farkl? etnik gruplardan bütün vatanda?lar?n her geçen gün daha mutlu ve güvenli hissetti?inin alt?n? çizdi.

  Seminere kat?lan yabanc? temsilciler ise, Xinjiang'?n insan haklar? çal??malar?nda kaydedilen ba?ar?lar ile terör ve a??r?c?l?kla mücadele sonuçlar?n? olumlu kar??layarak, söz konusu çal??malar?n uluslararas? terörle mücadele davas?na önemli katk?larda bulundu?unu ifade etti.

  震东棋牌 百家棋牌app| 捕鱼游戏注册送金币首页| 正规棋牌游戏平台| 手机赢钱的捕鱼游戏官网| 集杰棋牌下载