• Haber

  Çin'in Xinjiang ve Hong Kong'daki tavr?na övgü

  12.09.2019

  10-11 Eylül günlerinde düzenlenen Birle?mi? Milletler (BM) ?nsan Haklar? Konseyi'ne kat?lan çok say?da ülke ve sivil toplum örgütünün temsilcileri, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesinde yürüttü?ü terörle ve dini a??r?c?l?kla mücadele çal??mas?n?n övgüyü hak etti?ini kaydetti, d?? güçlerin Hong Kong'a müdahalesine kar?? ç?k?ld?.

  Kuzey Kore temsilcisi, Xinjiang'da mesleki e?itim merkezleri kurulmas?, ?iddet ve terör eylemleriyle mücadele edilmesi gibi insan haklar?n? koruma çabalar?n? destekledi?ini belirtti.

  Yemen'in Cenevre Daimi Temsilcisi'nin Xinjiang'da bir mesleki e?itim merkezini ziyaret etti?ini hat?rlatan Yemen temsilcisi, Çin'in e?itim, geli?me, yoksullu?un azalt?lmas? ve terörle mücadele alanlar?nda gösterdi?i çabalar? takdir ettiklerini söyledi.

  Hong Kong'daki protestolar?n bar??ç? olmad???n? ifade eden Laos temsilcisi, Hong Kong'un bar??, istikrar ve ekonomisinin ciddi ?ekilde zarar gördü?ünü, ?ehirde kamu düzeninin normale dönmesini ümit ettiklerini söyledi.

  Venezuela temsilcisi, d?? güçlerin müdahalesinin Hong Kong'da ?iddete katk?da bulunarak toplumsal düzeni, kamu güvenli?ini, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlü?ünü tehdit etti?ini dile getirdi.

  Hong Kong ve Xinjiang'la ilgili konular?n Çin'in iç i?lerini oldu?una dikkat çeken Belarus temsilcisi ise, d?? müdahalenin kabul edilemeyece?ini, Çin'in uluslararas? topluma e?i benzeri görülmemi? bir aç?kl?k ve objektif bir tutum gösterdi?ini kaydetti.

  震东棋牌 金殿棋牌下载| 正版星力捕鱼网址| ky棋牌| 现在最火的赌钱软件| 本地棋牌游戏首页