• Haber

  Xinjiang'da sosyal tüketim mallar?n?n perakende sat??? 514 kat artt?

  09.09.2019

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen y?l gerçekle?en sosyal tüketim mallar?n?n toplam perakende sat?? miktar? 318 milyar 697 milyon yuana ula?t?. Bu rakam, 1955 y?l?ndaki 620 milyon yuana k?yasla 514 kat art?? gösterdi.

  1960'l? ve 1970'li y?llarda Xinjiang'daki tüketim mallar?, Çin'in di?er bölgelerindeki gibi tedarik s?k?nt?s?ndan dolay? kuponlarla sat?l?yordu. 1990'l? y?llardan itibaren tüketim mallar? piyasas?nda arz?n talebi a?ma e?ilimi ortaya ç?kt?. Mal çe?itlerinin zenginle?mesiyle bütün etnik gruplara mensup vatanda?lar?n maddi ihtiyac? kar??land?.

  Son y?llarda vatanda?lar?n gelir seviyesinin yükselmesi ve ya?am anlay???n?n de?i?mesiyle, tüketim giderleri daha çok emlak, haberle?me, turizm, e?itim ve otomobil gibi alanlar? kapsad?.

  震东棋牌 每天送救济金6元棋牌| 小蚂蚁棋牌游戏| 神来棋牌app| 万金棋牌首页| 左右棋牌下载